Logo
Logo

Bli medlem i SCUF Stödmedlemskap 2024

SCUF stödmedlemskap är för alla de som är över 29 år men som fortfarande vill stödja SCUF.s arbete för att förbättra vardagen för barn och unga med celiaki.

Information om medlemsavgift

Stödmedlemskapet kostar 100 kronor per kalenderår. Önskar du bidra med mer än så kan du välja ett valfritt belopp över 100 kronor.
Vid betalning, ange för-, och efternamn samt "Stödmedlem" i meddelanderaden. Exempel: "Stödmedlem Anna Andersson".

123 - 588 56 45

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Svenska Celiakiungdomsförbundet.